תנאי השמוש
Blueberries Panel הינה קהילת מחקר אינטרנטית אשר הוקמה לצרכי איסוף מידע שיווקי עבור יצרניות, משווקים, מפרסמים, חברות מעולם התקשורת וכל גוף ציבורי או פרטי. המידע הנאסף מהווה תשומה בפיתוח ושיפור מוצרים ושירותים בהתאם לצרכי קהל המטרה מחד, ואילוצי היצרן/מגיש השרות מאידך. 1
תקנון החברה המוצג בזאת מגדיר את מערכת היחסים עם המשתמשים בכלל ועם חברי הקהילייה (להלן: "החברים") בפרט ומחייבם. 2
השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמת חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם. 3
השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמת חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם. 3
הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים. 4
הגדרות:- 5
Blueberries Panel החברה:-
www.blueberries-panel.com האתר:-
כל קובץ ו/או תוכן ו/או חומר בכל מדיה כל שהיא ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, פילם (תשליל), שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל. המידע:-
כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כחבר בקהילה ובין כגולש מזדמן וכל לקוח המזמין שרות כלשהו מהחברה בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר. משתמש:-
הנו אדם שמילא אחר התנאים המצטברים להלן: מילא טופס הצטרפות ראשוני באתר 2. אישור על קבלת הטופס וסיסמת כניסה לאתר כחבר ישלחו לתיבת הדוא"ל האישית שלך 3. הפעלת החברות תתבצע באמצעות מילוי טופס רישום מתקדם על מנת שנוכל להתאים לך את הסקרים הרלוונטיים לך. בתהליך ההצטרפות תתבקש לקרוא ולאשר את תקנון האתר. חבר קהילה:-
הפקה, העתקה, עיבוד, הגדלה, הקטנה, הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה ו/או הורדה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה של כל חומר המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים). הפקה:-
אופי החברות בקהילייה
החברה מציעה לחברים את האפשרות להשתתף במחקרים, סקרים ומשובים מסוגים שונים. 6
תנאי בסיסי לרישום כחבר קהילה הנו הצהרתך כי הנך בגיל 12 ומעלה וכי קראת והסכמת לתנאי שימוש אלה, מלאת ושלחת טופס פרטים אישיים אמין, מהימן ומדויק כמפורט לעיל. 7
ניתן להירשם פעם אחת בלבד לקהילייה עם שם , סיסמא וכתובת דוא"ל. החברות בקהילייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. 8
אין מניעה כי כל חברי המשפחה יירשמו או כי קבוצת חברים תרשם. 9
אם מסיבה כלשהיא אינך מעוניין להמשיך את חברותך בקהילייה בכל עת, עליך להודיע לחברה דרך עמוד יצירת קשר, במצב זה תימחק חברותך ולא יישלחו אליך שאלונים נוספים. 10
כל שאלון שיישלח ילווה בהזמנה אישית באמצעות דוא"ל ו/או s.m.s למכשיר הסלולר. 11
לגבי כל שאלון יועבר מידע מוקדם מבחינת שווי הנקודות (להלן אוכמניות) שייצברו לזכות המשיב. 12
החברים יוכלו לבחור להשתתף או להימנע מהשתתפות בסקר שעל הפרק בהתאם לרצונם החופשי. 13
לאחר ההזמנה להשתתפות בסקר המלצתנו היא שלא להתעכב במילוי השאלון. בכל שאלון קיימות מכסות גיל, מין, מגורים וכיוצ"ב פרטים. כשמכסות אלו יתמלאו ייסגרו בהדרגה קבוצות שייכות שונות, וייתכן ותפסיד כך את ההזדמנות להשתתף ולצבור אוכמניות. 14
כאשר הגיע החבר למכסת האוכמניות המזכה אותו בתגמול (ראה להלן בצבירת האוכמניות) יישלח התגמול לביתו בהתאם לכתובת הפיסית אותה מילא בטופס ההצטרפות. 15
בנוסף לטופס ההצטרפות הראשון קיימים באתר פרופילי סגנון חיים במספר תחומים. הפרופילים משמשים את החברה להתאמה של השאלונים השונים לסוגי החברים הרשומים בקהילייה. ככל שתרבו למלא את הפרופילים כך נוכל להתאים לכם יותר שאלונים ותוכלו לצבור יותר אוכמניות. לאחר המילוי הראשוני יש לעדכן את הפרופילים אחת לתקופה ובמקרים של שינויים (גמרת בית ספר תיכון, התגייסת לצבא, התחתנת, נולד לך ילד, גמרת לימודי תואר ראשון, עברת מקצוע, התקדמת בעבודה וכן הלאה). 16
מדי פעם יישלחו לחברים ידיעות ומידע אשר נוכל לפרסם מסקרים אשר בוצעו ע"י החברה ומסקרים המבוצעים בעולם הגדול. בצורה כזו יוכלו החברים ליהנות ממקורות מידע להם הם אינם חשופים מעשה יום יום. 17
באותו הקשר נשמח לענות על שאלות החברים בתחומי המידע הקיים בידי החברה. 18
על החברים להקפיד כי מילוי הפרטים האישיים, כמו גם מילוי כל שאלון בהמשך, יהיה מהימן, אמין ומדויק. 19
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את חברותו של חבר במידה ויימצא כי מלא פרטים הלוקים באמינותם או ברמת דיוקם במי מהשאלונים. 20
תשומת לבך – בכל עת הנך רשאי לבטל חברותך באתר, אך ביטול החברות תחת סעיף זה יבטל גם את הנקודות ו/או הזכויות ו/או האוכמניות שנצברו לזכותך. 21
צבירת אוכמניות
לכל שאלון שיישלח יצורף שווי האוכמניות שלו. השווי נקבע בהתאם לאורך השאלון ומידת מורכבות השאלות. לאחר מילוי השאלון תוכלו לראות את האוכמניות שנצברו לזכותכם במחיצת "האוכמניות שלי". 22
צבירת האוכמניות מתחילה במילוי הפרופילים שלך וממשיכה בכל שאלון מלא שתשלח אלינו. לא תהיה צבירת אוכמניות במקרים בהם יבחר החבר שלא לסיים את השאלון עד תומו. לא תהיה צבירת אוכמניות במקרים בהם החבר מלא שאלון בתשובות בלתי הגיוניות, סותרות או בלתי מהימנות 23
לעיתים, מזמיני המחקרים יציגו בקשה לסוג מסוים של משיבים (כאלה שאוכלים מעדן חלב מסוים, או כאלה שנוהגים לצפות בסרטי קולנוע למעלה מפעם בשבוע, או כאלה שנמנעים משתיית קוקה קולה וכן הלאה) במקרים אלה במטרה שלא לאכזב את החברים, גם המסוננים לאחר שאלות הסינון הראשונות יזוכו במספר אוכמניות. 24
חבר המצרף לפנל חבר חדש- זכאי ל 50 אוכמניות תחת התנאים הבאים: החבר החדש ימלא את טופס הפרטים הראשונים, יבצע אקטיבציה לחברותו בהתאם לתהליך ההרשמה הרגיל וימלא 10 פרופילים (שאלוני סגנון חיים) המופיעים באתר ויצבור 300 אוכמניות במילוי סקרים שנשלחו מטעמנו. לאחר מילוי תנאים אלה יזקפו לזכותו של החבר הוותיק-הרושם 50 אוכמניות בחשבונו. 25
26. בכל פעם בה נצברו לזכות החבר מספר מינמאלי של 1,000 אוכמניות - הוא זכאי לפדות את האוכמניות באחד מהאופנים הבאים: 26
• תווי שי של הרשתות הגדולות.
• תרומת שווי האוכמניות לצדקה, (החבר יציין את המוסד לו הוא מעוניין לתרום מתוך רשימת המוסדות הקיימת באתר ויקבל מהמוסד קבלה על שמו.
• מתנות אטרקטיביות הקיימות במלאי החברה.
שלבי מימוש התגמול
החבר יודיע לחברה באמצעות עמוד צור קשר על רצונו לפדות את הנקודות ואת צורת התגמול המועדפת שלו. 27
החבר ישלח צילום של תעודת הזהות לאימות פרטים בדוא"ל או בפקס . 28
התגמול בו יבחר החבר יישלח לביתו בהתאם לכתובת הפיסית אותה מלא בטופס ההצטרפות והמאומתת בתעודת הזהות שלו. 29
שווי כל 10 אוכמניות הינו 1.4 ₪. 30
התמורה בגין האוכמנית תהיה על ידי משלוח תווי קניה מסוגים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 31
בעלות ותפעול
המידע המוצג באתר הינו בבעלותה הבלעדית או ברישיון שהוענק לחברה. 32
אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. 33
כל שירות ו/או מידע המסופק למשתמשי האתר, הינו לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. 34
החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש למאן דהוא ובלי כל אחריות מצדה. 35
כל פעולת הפקה כהגדרתה לעיל של המידע באתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הינה אסורה בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של החברה. 36
קבלת אישור מראש ובכתב של החברה לאמור לעיל, ניתן לפנות אלינו, להלן פרטי ההתקשרות : 37
• דוא"ל: info@blueberries-panel.com
• כתובת מלאה: שארית ישראל 35-37 יפו תל אביב 68165
• טל: 03-6812675
• פקס: 03-6822090
קניין רוחני - הצהרות והתחייבויות המשתמש
לעניין זה המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך, שהמידע המוצג באתר, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. 38
המשתמש מתחייב להימנע מכל שימוש בלתי מורשה במידע המוצג באתר, העלול להפר זכויות כלשהן. 39
העברת מידע לחברה באמצעות האתר ו/או דרכים אחרות, אשר הנו בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה או גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, אסורה בהחלט. 40
המשתמש מצהיר ומתחייב כי אין במידע שהעביר לחברה כדי פגיעה ברגשות הציבור, פגיעה בפרטיות, לשון הרע או הוצאת דיבה, וכן כי במידה ומופיעים אנשים במידע קיבל את רשותם המלא לפרסום המידע ו/או הפקתו. 41
המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת המידע על ידו לחברה ולביצוע הסקר. 42
המשתמש מתחייב שלא להעביר לחברה מידע המכיל וירוסים ו/או תולעים ו/או פצצות זמן ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של החברה ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו. 43
המשתמש מתחייב להימנע מהפרת כל חוק ו/או תקנה אגב שימוש בשירותי החברה הניתן על ידי החברה, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל בכל הנוגע להעברת מידע בין מדינות ו/או באמצעות רשת האינטרנט. 44
המשתמש מתחייב שלא לפגוע ו/או להפריע בכל דרך שהיא לשימושו ו/או הנאתו של משתמש אחר מהשירותים ו/או הנתונים המוצגים באתר. 45
סימני מסחר
כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של החברה או בבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראש ובכתב: 46
• כקישורית (Hyperlink)
• בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם
• כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר
• ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה
אחריות
החברה ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם בוחנים את תוכן המידע המועבר על ידי המשתמש לחברה ולפיכך אינם נושאים בכל אחריות הנובעת מתכולת המידע, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים וכל זכויות הקניין רוחני כלשהו, או אי דיוק שנכללים בחומרים אלו הפרת זכויות ו/או כל טענה אחרת. 47
המשתמש יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד החברה ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהועבר על ידי המשתמש לחברה, ובכלל זאת אך לא רק, בגין מהות המידע, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, שימוש באלמנטים פוגעניים הפוגעים בתקנת הציבור, ברגשותיו או בכלל. בהתאם ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. 48
האתר בכללותו - כולל מידע המוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות-שהוא (“As-Is”). החברה והאתר אינם מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, במפורש או מכללא, לגבי: א. המידע המצוי באתר. ב. המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר. ג. כל מידע או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר. ד. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר. ה. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. 49
אבטחת מידע
איסוף ואגירת האינפורמציה באתר זה נעשית תוך שמירה על פרטיות מלאה וחשאיות של הנתונים. הנתונים המועלים לאתר על ידי החברים בקהילה משמשים את האתר לצורך עריכת סקרים כאמור. האתר אינו מאפשר שימוש בנתונים אלו למשתמשים אחרים. העברת הנתונים האישיים אל האתר מתבצעת באמצעות פרוטוקול אבטחה, המערכת כולה נמצאת מאחרי חומת אש ( Fire wall), שרת האפליקציה/web מופרד משרת הנתונים, לכל משתמש במערכת שם משתמש וסיסמה המזהים אותו, קיים מידור משתמשים לא כל משתמש יכול לבצע את כל הפעולות. 50
המידע שיצטבר על חברי הקהילה ישמש למטרות מחקרים, סקרים, משובים, מחקרי התנסות, תחזיות וכדומה, כל המידע הנ"ל יהיה רכושה של החברה באופן בלעדי 51
המידע האישי שייאסף במסגרת השאלונים שימולאו הינו חסוי לחלוטין. לא יימסרו פרטים מזהים כלשהם לצד ג'. 52
עם זאת, החברה תהיה רשאית להשתמש במידע באופן שלא ניתן יהיה לזהות את מקורו. 53
עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה. למען הסר ספק, החברה והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי החברה והאתר. 54
קישוריות (Hyperlinks) לאתרים אחרים
באתר תוכלו למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם של החברה. 55
אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של החברה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. 56
קישורית המופיעה באתר, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, והחברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. לעניין זה חשיבות גם לגבי אמנת הפרטיות, של כל אתר ואתר, שיתכן ואינה זהה לאמנת הפרטיות באתר - קראו בעיון את אמנת הפרטיות האתר אליו מובילות קישוריות כאמור. 57
דיוורים תוכניים ופרסומיים
באישורך את תנאי שימוש אלה הינך מסכים באופן פוזיטיבי לכך שנשלח אליך דיוורים תוכניים, שיווקיים ופרסומיים באמצעות דוא"ל ו/או SMS ו/או כל דרך או טכנולוגיה שתהיה בעתיד. 58
לידיעתך בכל שלב תהיה ראשי להסיר עצמך מרשימת התפוצה של האתר, ואולם בהסרתך כאמור תבוטל חברותך באתר ויבוטלו כל הנקודות ו/או הזכויות ו/או האוכמנית שנצברו לזכותך. 59
ההסרה מרשימת התפוצה הינה פשוט וניתנת לביצוע בכל עת בלינק הבא: XXXXXXXX 60
יובהר כי באישורך את תנאי השימוש הללו יהווה הדבר הסכמה מדעת לקבלת דיוורים תוכניים ופרסומים כהגדרתם בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008. 61
פרסומות
החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר ו/או בהודעות הדוא"ל. 62
הופעת פרסומת באתר ו/או בהודעות הדוא"ל אינו מעיד על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. 63
שמירה על פרטיות - אמנת פרטיות
הנך מצהיר בזאת כי החברה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם חבר הקהילה, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ו-SMS. 64
כמו-כן, החברה והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את חבר הקהילה אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. 65
חבר קהילה מתיר בזאת לחברה לשלוח אליו פרסומים שונים, כולל של מפרסמים אחרים כלשהם, ולפנות אליו באי מייל, בטלפון, בדואר ובכל דרך אחרת. 66
חבר קהילה המעוניין להפסיק שירות זה יכול להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בכל עת. 67
חבר קהילה שהסיר עצמו מרשימת התפוצה בחר בכך לסיים את חברותו ואת זכויותיו הנובעות מהיותו חבר קהילה כמו גם את סך האוכמניות שצבר עד כה. 68
במהלך הזנת הנתונים על ידי המשתמש באתר ישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו באתר במטרה לשפר השירות. 69
באתר ובהודעות הדוא"ל תוכלו למצוא קישוריות שתובלנה אתכם למספר אתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הינם חברות עסקיות שהחברה נמצאת עמן בשיתוף פעולה עסקי. 70
חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של החברה, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת החברה. 71
לכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם, שונה מאמנת הפרטיות של האתר. חשוב ביותר כי תקראו ותבדקו היטב את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם, החברה והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שאתם משאירים באתרים אלה. 72
עדכונים ושינויים
בכל עת שהיא רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. 73
בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש. 74
החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. 75
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 76
הדין החל סמכות שיפוט
השימוש בפורטל ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל. 77